česky  čs
english  en
Převody (2211700)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:PDVSchválen:07.04.2022
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět podává shrnutí převodných ústrojí všech oborů se kterými se student ve specializaci konstruktér-výpočtář setká. Stručně budou vysvětleny základy převodů výrobních a transportních strojů, detailněji se základy důležitých výpočtů budou probrána převodná ústrojí motorových vozidel.
Osnova
Koncepce a uspořádání převodných ústrojí motorových vozidel (MV)
Koncepce a uspořádání převodných ústrojí transportních strojů (TS)
Koncepce a uspořádání převodných ústrojí výrobních strojů (VS)
Třecí členy v převodných ústrojích (rozjezdové spojky, synchronizační spojky, vícelamelové spojky/brzdy)
Mechanické převodovky MV
Hydrodynamické převody (spojky, měniče, retardéry)
Planetové převody (funkce, základy výpočtu)
Samočinné a dvou spojkové převodovky MV
Diferenciály
Hydrostatické převody
Kloubové hřídele, volnoběžky, pohon více náprav
Variátory
Převody s větvením toku výkonu a aplikace v MV a TS
Osnova cvičení
Cv.: Základy návrhu odstupňování MV
Cv.: Základy návrhu odstupňování TS
Cv.: Základy návrhu odstupňování KV
Cv.: Výpočet některého z třecích členů
Cv.: Přehled používaných výpočtových metod jednotlivých dílů. Zadání semestrální práce
Cv.: Výpočet hydrodynamického měniče
Cv.: Výpočet kinematiky a momentů jednoduchého planetového soukolí
Cv.: Přehled používaných výpočtových metod jednotlivých dílů.
Cv.: Kinematika a dělení momentu v diferenciálech
Cv.: Návrh hydrostatického pohonu TS
Cv: Výpočet kinematiky a momentového zatížení kloubového hřídele
Cv.: Hodiny vyhrazené cvičením těchto dvou přednášek budou seskupeny do bloku věnovanému praktickému cvičení montáž/demontáž převodovky
Literatura
1) Svoboda J., Achtenová G.: Mechanické a hydraulické převody vozidel. Skripta ČVUT. 2008
2) Svoboda J.: Hydraulické převody pro vozidla. Skripta ČVUT. 2004
3) Svoboda J.: Planetové převody. Skripta ČVUT. 1998
4) Achtenová G., Tůma V: Vozidla s pohonem všech kol. BEN. 2009
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211700_PVD .
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)