česky  čs
english  en
Matematické modelování oběhů spalovacích motorů (2216009)
Katedra:ústav autom.,sp.motorů a kolej.voz. (12120)
Zkratka:Schválen:16.12.2096
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:8Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Oběhy nepřeplňovaných a přeplňovaných spalovacích motorů. Aplikace základních fyzikálních zákonů. Metody matematického řešení. Modelování jednotlivých fází oběhu (motorové části a turbodmychadla). Formulace základních matematických vztahů. Sestavení vývojového diagramu. Zásady programování výpočtu oběhu. Vstupní data pro řešení. Zhodnocení výsledků výpočtu.
Osnova
Literatura
Požadavky
Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2216009 .
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)