česky  čs
english  en
Konstrukce a projektování letadel I (2221234)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:KPL1Schválen:07.02.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se ve své první polovině věnuje popisu výsledků podpůrných vědních oborů na tvorbu obecných postupů při návrhu a vývoji letadlové techniky, základním etapám vývoje a technologickým aspektům projektování letadel. Ve své druhé polovině popisuje návrhové parametry křídla jako hlavního agregátu na tvorbu vztlaku a ocasních ploch. Detailněji seznamuje studenty se všemi aspekty jejich návrhu, zejména se způsoby jejich zatížení a se způsoby přenosu silových účinků.
Vyučující
Ing. Robert Theiner Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Robert Theiner Ph.D.
Letní 2022/2023
Osnova
1. Podpůrné vědní obory a jejich role při projektování letadel (aerodynamika, zatížení a odolnost konstrukce, aeroelasticita, dynamická odezva)
2. Podpůrné vědní obory a jejich role při projektování letadel (únavová životnost, konstrukce draku, vývoj materiálů, hnací skupiny)
3. Základní etapy vývoje letadel
4. Zkoušení a certifikace letadel
5. Tvorba a přenos tvarových informací
6. Konstrukčně technologické požadavky na letecké konstrukce
7. Sestavování draku
8. Křídlo: výběr uspořádání letadla a umístění křídla
9. Křídlo: návrh geometrických a aerodynamických parametrů křídl.
10. Křídlo: základní podklady pro stanovení zatížení křídla
11. Křídlo: konstrukčně silové uspořádání křídel, dělení a závěsy křídel
12. Ocasní plochy: uspořádání, návrhové parametry a zatížení ocasních ploch.
13. Ocasní plochy: konstrukčně silové uspořádání ocasních ploch, dělení a závěsy ocasních ploch
Osnova cvičení
Cvičení jsou zaměřena na praktická procvičení návrhu základních stavebních skupin draku – křídla, ocasních ploch, a jejich vzájemného uspořádání.
V rámci cvičení budou rovněž organizovány exkurze s praktickými ukázkami řešení návrhu reálných leteckých konstrukcí.
Literatura
• Mikula, J.: Konstrukce a projektování letadel I, Vydavatelství ČVUT, 2004, ISBN 80-01-03073-3
• Mikula, J.: Konstrukce a projektování letadel II, Vydavatelství ČVUT, 2005
• Roskam, J.: Airplane Design, Roskam Aviation and Engineering Corporation Rt4, Box 274, Otava, Kansas, 1989
• Raymer, P. R.: Aircraft Design: A Conceptual Approach, 3. vydání, Reston VA: AIAA, Inc., 1999, ISBN 1-56347-281-0
• Torenbeek, E.: Synthesis of Subsonic Aircraft Design, Delft: Delft University Press, 1982, ISBN 90-247-2724-3
• Nyu, M.C.Y.: Airframe Structural Design, 8. vydání, Hong Kong: CONMILIT PRESS LTD, 1995, ISBN 962-7128-04-X.
• Stinton, D.: The Designof the Airplane, 2. vydání, Reston VA, AIAA, 2001, ISBN 1-56347-514-6
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)