česky  čs
english  en
Oborový projekt (2222092)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:25.02.2013
Platí do: ??Rozsah:0P+6C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Koncepční návrh vybrané letecké části konstrukce, tj. rešerše a sběr podkladů k zadanému úkolu, vytvoření systémového návrhu konstrukčního řešení, stanovení potřebného zatížení, vytvoření CAD modelu konstrukčního řešení, zpracování technické zprávy a obhájení projektu formou presentace.
Osnova
Osnova cvičení
1.) Zadání
2.) Rešerše a sběr podkladů
3.) Rešerše a sběr podkladů
4.) Systémový návrh
5.) Analýza zatížení
6.) CAD model
7.) Pevnostní analýza.
8.) CAD model
9.) CAD model
10.) Zpracování zprávy
11.) Zpracování zprávy
12.) Zpracování zprávy
13.) Prezentace a obhajoba
Literatura
Podle zadání stanoví vedoucí projektu.
Požadavky
Doporučený předmět: PV předmět-Letadlová technika.
Klíčová slova
Letecká konstrukce, CAD konstrukční systémy.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)