česky  čs
english  en
Bakalářský projekt (2222299)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:BPRSchválen:25.04.2022
Platí do: ??Rozsah:0P+4C+0L
Semestr:Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Zadání Bakalářského projektu vychází z velké části z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.
Náplní je návrh části letecké konstrukce, rozbor a stanovení zatížení, CAD návrh s pevnostní kontrolou a návrh technologie výroby. Příprava a provedení požadovaných laboratorních technologických a pevnostních zkoušek (pokud jsou součástí zadání) pod vedením vedoucího bakalářské práce a konzultantů. Vypracování bakalářského projektu.
Osnova
Individuální dle zadaného tématu a doporučení vedoucího bakalářského projektu.
Literatura
- Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4
- Další literatura - přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu
Požadavky
Absolvování předmětů Oborový projekt I a Letectví a kosmonautika.
Klíčová slova
Letecká konstrukce, CAD systémy, pevnostní analýza, laboratorní zkoušky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)