česky  čs
english  en
Projekt II (2223020)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:PRO2Schválen:07.02.2023
Platí do: ??Rozsah:0P+3C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
V rámci tohoto předmětu studenti kolektivně zpracují projekt dle specializace jako průpravu k týmové práci. Za aplikace metod projektového řízení studenti dospějí od úvodní analýzy zadaného problému až po realizaci jeho řešení a zhodnocení dosažených výsledků formou prezentací a závěrečné zprávy. Přesný harmonogram výuky bude navázán na reálné řešení konkrétního projektu.
Osnova
Osnova cvičení
1. Formulace zadání, revize základů projektového řízení, vhodné nástroje k řešení
2. Rozdělení studentů do týmů, (sebe)určení rolí a odpovědností studentů v rámci týmů
3. Vypracování struktury činností (WBS), vypracování harmonogramu řešení projektu
4. Přípravné práce, konstrukční návrh I.
5. Přípravné práce, konstrukční návrh II.
6. Přípravné práce, konstrukční návrh III.
7. Prezentace postupu řešení projektu
8. Výrobní práce, realizace řešení I.
9. Výrobní práce, realizace řešení II.
10. Výrobní práce, realizace řešení III.
11. Praktické ověření zvoleného řešení
12. Revize a finalizace závěrečné zprávy
13. Finální prezentace projektu
Literatura
• T. Schmidt, Strategic Project Management Made Simple: Practical Tools for Leaders and Teams, Wiley, 2nd ed., 2021, ISBN: 978-1119718178
• J. Clark Craig, Project Management Lite: Just Enough to Get the Job Done...Nothing More, CreateSpace, 2012, ISBN: 978-1478129226
• B. Harned, G. Storey, D. Aoki, Project Management for Humans: Helping People Get Things Done, Rosenfeld Media, 2017, ISBN: 978-1933820514
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)