Bakalářská práce (2223992)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:BPSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+8C
Semestr:Kredity:8
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Zadání Bakalářské práce vychází z velké části z praktických potřeb průmyslu nebo výzkumných a vývojových záměrů university.
Náplní je návrh části letecké konstrukce, rozbor a stanovení zatížení, CAD návrh s pevnostní kontrolou a návrh technologie výroby. Příprava a provedení požadovaných laboratorních technologických a pevnostních zkoušek (pokud jsou součástí zadání) pod vedením vedoucího bakalářské práce a konzultantů. Vypracování bakalářské práce.
Osnova
Individuální dle zadaného tématu a doporučení vedoucího bakalářské práce.
Literatura
- Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4
- Další literatura - přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu
Požadavky
Absolvování předmětů Oborový projekt I a Letectví a kosmonautika.
Klíčová slova
Letecká konstrukce, CAD systémy, pevnostní analýza, laboratorní zkoušky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.6.2024, 23:42 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)