česky  čs
english  en
Mechanika polymerů (2246045)
Katedra:odbor biomechaniky ()
Zkratka:Schválen:09.02.2022
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
- stavba makromolekul
- polymerní sloučeniny a jejich využití
- klasifikace polymerů
- chování polymerů z pohledu fyzikální chemie
- elasticita polymerů
- viskoelasticita a viskoplasticita polymerů
- pevnost a porušování polymerů
- matematický aparát nelineární pružnosti
- přehled fenomenologických konstitutivních modelů
Osnova
Literatura
Meissner, B., Zilvar, V., 1987. Fyzika polymerů. SNTL/Alfa, Praha.
Bergstrom, J. 2015. Mechanics of Solid Polymers. Elsevier, Amsterdam.
Rubinstein, M., Colby, P. H. 2003. Polymer Physics. Oxford University Press, Oxford.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)