česky  čs
english  en
Teorie letadlových motorů I. (2301090)
Katedra:centrum leteckého a kosmického výzk ()
Zkratka:TLM1Schválen:19.06.2023
Platí do: ??Rozsah:3P+1C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu jsou studenti seznámeni s fyzikální podstatou procesů probíhajících v leteckých motorech. Výklad je zaměřen na objasnění práce jednotlivých částí leteckých motorů (LM) a jejich charakteristik. Jsou uvedeny příčiny a vnější projevy narušení stability práce LM a způsoby odstranění nestabilního chodu. U kompresorů a turbín je rozbor proudění zaměřen na vytvoření podkladů pro výpočet jejich hlavních rozměrů. Detailní znalosti parametrů LM umožní analyzovat jejich chování v leteckém provozu z hlediska diagnostiky vzduchoplynového traktu.
Vyučující
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola
Zimní 2023/2024
Osnova
1.Rozdělení leteckých motorů. Vznik tahu tryskových motorů. Princip práce jednotlivých druhů leteckých motorů. Základní rovnice proudění plynu v lopatkových strojích.
2. Odstředivý kompresoru, základní parametry stupně odstředivého kompresoru. Vstupní soustava odstředivého kompresoru. Proudění v kole kompresoru.
3.Proudění v bezlopatkovém a lopatkovém difuzoru odstředivého kompresoru. Výstupní soustava odstředivého kompresoru. Vícestupňové odstředivé kompresory.
4.Stupeň osového kompresoru, změny parametrů proudu ve stupni, reakce stupně.
Proudění v podzvukových profilových mřížích, jejich charakteristiky.
5. Elementární nadzvukový stupeň. Rozložení parametrů proudu po délce lopatky stupně osového kompresoru. Jednotlivé druhy lopatkování.
6. Vícestupňové osové kompresory. Rozbor práce dvourotorového osového kompresoru.
7.Charakteristiky kompresorů – průběh charakteristik odstředivého a osového kompresoru. Podobnost proudění v lopatkových strojích, bezrozměrové a redukované parametry.
8.Rozbor nestabilní práce (pumpování) v kompresoru. Protipumpovní zařízení používaná v kompresorech.
9.Princip práce a rozdělení spalovacích komor. Tvorba směsi a hoření ve spalovacích komorách, rozbor ztrát.
10.Charakteristiky spalovacích komor. Emise vznikající ve spalovacích komorách. Základní typy spalovacích komor. Komora přídavného spalování paliva za turbínou.
11.Princip práce stupně osové plynové turbíny. Reakce stupně. Turbínové profilové mříže, určení ztrát.
12. Rozložení parametrů proudu po délce lopatky stupně turbíny. Vícestupňové turbíny. Chlazení lopatek turbíny. Charakteristiky turbíny.
13.Rozbor práce podzvukové výstupní soustavy pro podkritický a nadkritický tlakový spád. Nadzvuková výstupní tryska. Regulace nadzvukové výstupní trysky. Charakteristika trysky.
Literatura
Růžek J. , Kmoch P. : Teorie leteckých motorů, část I., II. VA v Brně 1979, 1983.
Kmoch P. : Teorie leteckých motorů, část I, II. VA v Brně 2002, 2004.
Cohen, H., Rogers, G. F. C., Saravanamuttoo, H. I. H., Straznicky, P. V., Nix, A.C. : Gas Turbine Theory . 7th edition. Pearson 2017. IBSN 9781-292-09309-3.
Cumpsty, N. A. : Compressor Aerodynamics. Krieger Pub Co; 2nd edition 2004. IBSN -13 : 978-1575242477.
Jerie, J.: Teorie motorů, skripta ČVUT Praha, 1996.
Hanus, D.: Pohon letadel, skripta ČVUT Praha 2008. IBSN 978-80-01-04104-8.
Adamec, J. , Kocáb, J.: Letadlové motory. Vyd. 2. Praha: Corona, 2008. ISBN 978-80-86116-54-9.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)