česky  čs
english  en
Teorie letadlových motorů II. (2301095)
Katedra:centrum leteckého a kosmického výzk ()
Zkratka:TLM2Schválen:19.06.2023
Platí do: ??Rozsah:3P+1C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu jsou studenti seznámeni s fyzikální podstatou procesů probíhajících v leteckých motorech. Výklad je zaměřen na objasnění činnosti motorů jednoproudových, turbohřídelových a dvouproudových. Je proveden rozbor rovnovážných chodů těchto motorů, včetně následného určení otáčkových, rychlostních a výškových charakteristik. Detailní znalosti parametrů lopatkových motorů umožní analyzovat jejich chování v leteckém provozu z hlediska diagnostiky vzduchoplynového traktu.
Vyučující
prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola
Letní 2023/2024
Osnova
1. Základní parametry jednoproudového motoru (JPM). Oběh JPM v p-v a T-s diagramech.
2. Rozbor vlivu stlačení kompresoru, teploty před turbínou a atmosférické teploty na práci oběhu, měrný tah a měrnou spotřebu paliva.
3. Účinnosti JPM. Rovnovážný chod jednorotorového JPM. . Detailní rozbor vlivu regulace JPM ( změna průměru trysky, odpouštění vzduchu z kompresoru, přestavení statorových lopatek) na průběh rovnovážného chodu.
4. Otáčková, rychlostní a výšková charakteristika JPM. Parametry podobnosti a redukované parametry JPM. Akcelerace a decelerace JPM.
5. Dvourotorový JPM. Princip řešení rovnovážného chodu dvourotorového JPM. Otáčková, rychlostní a výšková charakteristika dvorotorového JPM.
6. Rozdělení turbohřídelových motorů (THM). Oběh THM v p-v a T-s diagramech. Rozbor vlivu stlačení kompresoru, teploty před turbínou a atmosférické teploty na práci oběhu THM, měrný výkon a měrnou spotřebu paliva.
7. Účinnosti THM. Rovnovážný chod jednohřídelového THM. Rovnovážný chod dvouhřídelového THM.
8. Otáčková, rychlostní a výšková charakteristika THM. Parametry podobnosti a redukované parametry THM. THM s regenerací tepla.
9. Rozdělení dvouproudových motorů (DPM). Hlavní parametry DPM. Rozbor tepelného oběhu DPM.
10. Vliv obtokového poměru, součinitele rozdělení energie, teploty před turbínou, stlačení vzduchu v prvním a druhém proudu na měrný tah a měrnou spotřebu paliva. Princip řešení rovnovážného chodu dvouhřídelového DPM.
11. Otáčková, rychlostní a výšková charakteristika DPM. DPM se směšovací komorou.
12. Krátkodobé zvyšování tahu (výkonu) proudových a turbohřídelových motorů. Krátkodobé překročení maximálních dovolených otáček motoru, vstřikování kapaliny do kompresoru, vstřikování kapaliny do spalovací komory. Použití přídavného spalování paliva za turbínou. Vliv přídavného spalování paliva za turbínou na průběh rychlostní charakteristiky jednoproudového a dvouproudového motoru.
13. Perspektivy vývoje leteckých lopatkových motorů..
Literatura
Růžek J. , Kmoch P. : Teorie leteckých motorů, část I., II. VA v Brně 1979, 1983.
Kmoch P. : Teorie leteckých motorů, část I, II. VA v Brně 2002, 2004.
Kmoch P. : Teorie leteckých motorů, část III. VA v Brně 2006.
Cohen, H., Rogers, G. F. C., Saravanamuttoo, H. I. H., Straznicky, P. V., Nix, A.C. : Gas Turbine Theory . 7th edition. Pearson 2017. IBSN 9781-292-09309-3.
Cumpsty, N. A. : Compressor Aerodynamics. Krieger Pub Co; 2nd edition 2004. IBSN -13 : 978-1575242477.
Adamec, J. , Kocáb, J.: Letadlové motory. Vyd. 2. Praha: Corona, 2008. ISBN 978-80-86116-54-9.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)