Simulace letadlových motorů (2301096)
Katedra:centrum leteckého a kosmického výzk ()
Zkratka:SLMSchválen:19.06.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Zvládnutí sestavení simulačních modelů a jejich softwarová implementace pro letadlové motory. Návaznost na předměty v úrovni Alfa: Me I-III, PP I a II, Ma I-III, Num. mat. Cvičení zahrnuta také v projektu; aplikace látky.
Vyučující
Ing. Jan Pelikán Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Michael Valášek DrSc.
Letní 2023/2024
Osnova
Zvládnutí sestavení simulačních modelů a jejich softwarová implementace pro letadlové motory. Návaznost na předměty v úrovni Alfa: Me I-III, PP I a II, Ma I-III, Num. mat. Cvičení zahrnuta také v projektu; aplikace látky.
1.Úvod
2.Soustavy mnoha těles
3.Stavový popis, modelování blokovými schématy
4.Blokový popis dynamického systému – Matlab-Simulink
5.Hydraulické systémy
6.Elektrické systémy
7.Mnohopólové modelování
8.Spojování modelů kompartmenty – SimScape, Modelica
9. Termodynamické soustavy
10. Software NPSS
11. Spojování modelů ko-simulací
12. Transformace mezi modely
13. Netradiční modelování HiL, SiL, MiL
Osnova cvičení
Soustavy mnoha těles
SimMechanics
Hydraulický systém
Matlab-Simulink
SimScape
NPSS
Literatura
• Stejskal, V., Valášek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996
• Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavateltsví ČVUT, Praha 1996.
• Noskievič, P. Modelování a identifikace systémů, MONTANEX, Ostrava 1999.
• Fritzson, P.: Introduction to Modeling and Simulation of Technical and Physical Systems with Modelica, J. Wiley 2011.
• Arnold, M., Schiehlen, W. (eds.): Simulation Techniques for Applied Dynamics, Springer 2009
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 21:09 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)