česky  čs
english  en
Projekt II. (2303024)
Katedra:centrum leteckého a kosmického výzk ()
Zkratka:PRO3Schválen:22.01.2024
Platí do: ??Rozsah:0P+3C+0L
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Téma předmětu je zadáváno individuálně podle zaměření studenta v rámci specializace Letadlové motory.
Osnova
Předmět Projekt I. navazuje na předměty 2. semestru studia navazujícího magisterského programu Letectví a kosmonautika - specializace Letadlové motory.
Literatura
Literaturu k projektu doporučí vedoucí projektu na základě zadání projektu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)