česky  čs
english  en
Základy konstrukcí a strojů (2311018)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:ZKOSSchválen:18.04.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+0L
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Poddajná tělesa. Příklad tyče namáhané tahem: Zatížení a vnitřní síla, napětí, prodloužení, deformace. Pružný materiál, Hookeův zákon. Příklad nosníku namáhaného ohybem: Zatížení a vnitřní síly, napětí, průhyb, natočení, deformace. Základní pojmy z obecné pružnosti – napjatost, deformace, rozšířený Hookeův zákon, kompatibilita deformace (informativně). Trvalá deformace a pevnost. Dimenzování. Přehled scénických mechanismů. Přehled mechanismů a robotů. Struktura mechanismů. Počet stupňů volnosti. Počet pohonů a statická určitost. Pohyb hmotného bodu a tělesa. Druhy pohybů. Transformační matice pohybu. Zdroje světla – spektrální a směrové charakteristiky. Osvětlovací systémy – optické principy. Základy akustiky. Prostorová akustika. Základní principy větrání a vytápění. Klimatizace kulturních objektů
Osnova
1. Úvodní přednáška
2. Poddajná tělesa. Příklad tyče namáhané tahem: Zatížení a vnitřní síla, napětí, prodloužení, deformace.
Pružný materiál, Hookeův zákon.
3. Příklad nosníku namáhaného ohybem: Zatížení a vnitřní síly, napětí, průhyb, natočení, deformace.
4. Základní pojmy z obecné pružnosti – napjatost, deformace, rozšířený Hookeův zákon, kompatibilita deformace (informativně). Trvalá deformace a pevnost. Dimenzování.
5. Přehled scénických mechanismů. Přehled mechanismů a robotů.
6. Struktura mechanismů. Počet stupňů volnosti. Počet pohonů a statická určitost.
7. Pohyb hmotného bodu a tělesa. Druhy pohybů. Transformační matice pohybu.
8. Zdroje světla – spektrální a směrové charakteristiky
9. Osvětlovací systémy – optické principy
10. Základy akustiky
11. Prostorová akustika
12. Základní principy větrání a vytápění
13. Klimatizace kulturních objektů
Literatura
M. Valášek, V.Stejskal, J.Březina: Mechanika A, Skriptum FS ČVUT v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha 2002
Drkal, F.; Lain, M.; Zmrhal, V.: Klimatizace. Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2015. ISBN 978-80-01- 05652-3.
Drkal, F.; Zmrhal, V.: Větrání. Česká technika - nakladatelství ČVUT. Praha 2013. ISBN 978-80-01-05181-8.
Doporučená literatura:
R. John Koshel: Illumination Engineering: Design with Nonimaging Optics, Wiley-IEEE Press 2013
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)