česky  čs
english  en
Syntéza a optimalizace mechanických systémů (2311019)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílová funkce. Optimalizační proměnné. Jednokriteriální a vícekriteriální optimalizace. Metody lokální a globální optimalizace. Optimalizace volná a s vedlejšími podmínkami. Analytické postupy. Numerické metody. Metody negradientní lokální optimalizace (Powellova, Rosenbrockova, simplexová, polytopová). Metody gradientní lokální optimalizace. Optimalizace s vedlejšími podmínkami. Penalizační a bariérové funkce. Výpočet citlivostí. Genetické algoritmy pro jednokriteriální a vícekriteriální optimalizaci. Optimalizační metody simulovaného žíhání. Optimalizační metody dynamiky hejna ptáků. Syntéza převodových a vodících mechanismů. Obecná optimalizace kinematických a dynamických vlastností strojů (manipulovatelnost, globální dynamická úloha). Kinematická a dynamická kalibrace mechanismů. Identifikace mechanických a dynamických modelů jako optimalizační úloha. Vícekriteriální parametrická optimalizace při syntéze zpětnovazebního řízení.
Vyučující
prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Cílová funkce. Optimalizační proměnné.
Jednokriteriální a vícekriteriální optimalizace.
Metody lokální a globální optimalizace.
Optimalizace volná a s vedlejšími podmínkami.
Analytické postupy. Numerické metody.
Metody negradientní lokální optimalizace (Powellova, Rosenbrockova, simplexová, polytopová).
Metody gradientní lokální optimalizace.
Optimalizace s vedlejšími podmínkami.
Penalizační a bariérové funkce.
Výpočet citlivostí. Genetické algoritmy pro jednokriteriální a vícekriteriální optimalizaci. Optimalizační metody simulovaného žíhání.
Optimalizační metody dynamiky hejna ptáků.
Syntéza převodových a vodících mechanismů.
Obecná optimalizace kinematických a dynamických vlastností strojů (manipulovatelnost, globální dynamická úloha).
Kinematická a dynamická kalibrace mechanismů.
Identifikace mechanických a dynamických modelů jako optimalizační úloha.
Vícekriteriální parametrická optimalizace při syntéze zpětnovazebního řízení.
Literatura
Lederer,P.: Teorie a optimalizace mechanických systémů I a II. Vydavatelství ČVUT, Praha 1988.
Stejskal, V., Valášek, M.: Kinematics and Dynamics of Machinery, Marcel Dekker, New York 1996.
Goldberg, D.: Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. Addison-Wesley 1989.
Valášek, M.. Šika, Z.: Evalution of Dynamic Capabilities of Machines and Robots. Multibody System Dynamics. 2001, vol. 6, no. 2, p. 183-20.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)