Umělá inteligence (2311052)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:04.12.1996
Platí do: ??Rozsah:2+1
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Historie, vymezení. Metody řešení úloh. Reprezentace znalostí. Expertní systémy. Umělé vidění. Fuzzy množiny. Jazykové proměnné. Fuzzy inference. Fuzzy regulátory. Neuron a jeho model. Druhy neuronových sítí. Učení neuronových sítí. Genetické algoritmy.(Pro oborové studium Mechatronika)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.6.2024, 2:46 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)