česky  čs
english  en
Simulace mechatronických systémů (2311076)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:01.06.2011
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:*Credits:3
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Sestavování pohybových rovnic hydraulických systémů. Sestavování rovnic elektrických obvodů. Mnohopólové modelování, branový popis. Metody modelování spojených soustav, mnohopólové modelování, ko-simulace. Kompartmentové modelování. Transformace mezi popisy soustav, diferenciální rovnice - stavový popis - přenosový popis. Netradiční simulace HiL, SiL, MiL. Programy MATLAB-SIMULINK, DYNAST, DYMOLA, SIMPACK.
Teacher's
Ing. Jan Pelikán Ph.D.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Zbyněk Šika Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Jan Pelikán Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Jan Pelikán Ph.D.
Letní 2017/2018
Structure
Sestavování pohybových rovnic hydraulických systémů.
Sestavování rovnic elektrických obvodů.
Mnohopólové modelování, branový popis.
Metody modelování spojených soustav, mnohopólové modelování, ko-simulace. Kompartmentové modelování.
Transformace mezi popisy soustav, diferenciální rovnice - stavový popis - přenosový popis. Netradiční simulace HiL, SiL, MiL.
Programy MATLAB-SIMULINK, DYNAST, DYMOLA, SIMPACK.
Structure of tutorial
Literarture
Valášek, M. a kol.: Mechatronika, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
Noskievič, P. Modelování a identifikace systémů, MONTANEX, Ostrava 1999
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)