česky  čs
english  en
Signálový procesing a procesory (2313005)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:07.06.2011
Valid until: ??Range:1P+0C
Semestr:*Credits:1
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Zpracování signálů. Systémy reálného času. Univerzální a signálový procesor. Procesory dSPACE a LabView. Tvorba programu pro zpracování signálu, RTW. Signál, druhy signálů, popis diskrétního signálu a diskrétního systému, obecný postup zpracování signálu. Shannon-Kotělnikovův vzorkovací teorém. Fitrace, druhy filtrů a jejich popis. Tradiční spojité filtry. Návrh nerekurzivních filtrů. Návrh rekurzivních filtrů. Nestandardní filtrace, zpracování signálů, antialiasing. Umělé vidění, pořízení obrazů, zpracování obrazů, reprezentace obrazů. Předzpracování obrazů. Základy rozpoznávání obrazů. Čidla založená na umělém vidění.
Teacher's
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Zimní 2018/2019
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Zimní 2017/2018
Structure
Zpracování signálů.
Systémy reálného času.
Univerzální a signálový procesor.
Procesory dSPACE a LabView.
Tvorba programu pro zpracování signálu, RTW.
Signál, druhy signálů, popis diskrétního signálu a diskrétního systému, obecný postup zpracování signálu.
Shannon-Kotělnikovův vzorkovací teorém.
Fitrace, druhy filtrů a jejich popis.
Tradiční spojité filtry.
Návrh nerekurzivních filtrů.
Návrh rekurzivních filtrů.
Nestandardní filtrace, zpracování signálů, antialiasing.
Umělé vidění, pořízení obrazů, zpracování obrazů, reprezentace obrazů.
Předzpracování obrazů.
Základy rozpoznávání obrazů.
Čidla založená na umělém vidění.
Structure of tutorial
Literarture
F., Vejražka: Signály a soustavy, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
M. Sedláček: Zpracování signálů v měřicí technice, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998
V. Hlaváč, M. Sedláček: Zpracování signálů a obrazů, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)