česky  čs
english  en
Systémy a procesory reálného času (2313031)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:Schválen:07.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Zpracování signálů. Systémy reálného času. Procesor reálného času. Řízení a komunikace
v reálném čase, problémy programů reálného času a paralelních programů. Programování pro reálný čas: semafory, kooperující procesy, randevous. Algoritmy kooperace a synchronizace, operační systémy reálného času. Petriho sítě. Popis, druhy a vlastnosti. Návrh systémů reálného času pomocí Petriho sítě. Procesory dSPACE, LabView pro reálný čas. Programovatelné automaty (PLC). Programování PLC. Programovatelná hradlová pole. Programování hradlových polí. Programovací jazyky reálného času, programování pro reálný čas. Programování pomocí agentů.
Vyučující
Ing. Martin Nečas MSc., Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Martin Nečas MSc., Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Ivo Bukovský Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Martin Nečas MSc., Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Zpracování signálů.
Systémy reálného času.
Procesor reálného času.
Řízení a komunikace v reálném čase, problémy programů reálného času a paralelních programů.
Programování pro reálný čas: semafory, kooperující procesy, randevous.
Algoritmy kooperace a synchronizace, operační systémy reálného času.
Petriho sítě.
Popis, druhy a vlastnosti.
Návrh systémů reálného času pomocí Petriho sítě.
Procesory dSPACE, LabView pro reálný čas.
Programovatelné automaty (PLC). Programování PLC.
Programovatelná hradlová pole.
Programování hradlových polí.
Programovací jazyky reálného času, programování pro reálný čas.
Programování pomocí agentů.
Literatura
F. Vejražka: Signály a soustavy, Vydavatelství ČVUT, Praha 1996
M. Sedláček: Zpracování signálů v měřicí technice, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998
S.J. Young: Programovací jazyky pro RT aplikace, SNTL, Praha 1988
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)