česky  čs
english  en
Oborový projekt I. (k Oborovému předmětu I.) (2313120)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:OP1Approved:14.06.2023
Valid until: ??Range:0P+4C
Semestr:Credits:4
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět slouží jako rozšíření a prohloubení znalostí jednoho vybraného Oborového předmětu II, který určuje odborné směřování studenta specializace Všeobecné strojírenství. V rámci projektové – týmové práce je zpracováno konkrétní zadání. Volbu konmkrétního předmětu, na který bude projekt navázán, určí tutor specializace na základě výběru tématu budoucí kvalifikační – bakalářské – práce. Předměty pro návaznost s projektem jsou v tabulce skupiny 2 pro specializaci Všeobecné strojírenství a ročník/semestr 3/6:
Projektování ocelových konstrukcí, Hydromechanická zařízení, Tepelná zařízení, Základy energetických systémů, Základy vytápění, Základy alternativních zdrojů energií. Metoda konečných prvků 0, Základy konstrukce výrobní techniky, Tekutinové mechanizmy a pohony, Vybrané statě z mechaniky a pružnosti, Simulace mechanických soustav, Převody, Transportní technika, Dopravní technika, Numerické metody v letadlové a kosmické technice
Structure
Literarture
Studijní literaturu doporučí ad hoc vedoucí projektu dle zadaného tématu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)