Oborový projekt I. (k Oborovému předmětu I.) (2313120)
Katedra:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Zkratka:OP1Schválen:14.06.2023
Platí do: ??Rozsah:0P+4C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět slouží jako rozšíření a prohloubení znalostí jednoho vybraného Oborového předmětu II, který určuje odborné směřování studenta specializace Všeobecné strojírenství. V rámci projektové – týmové práce je zpracováno konkrétní zadání. Volbu konmkrétního předmětu, na který bude projekt navázán, určí tutor specializace na základě výběru tématu budoucí kvalifikační – bakalářské – práce. Předměty pro návaznost s projektem jsou v tabulce skupiny 2 pro specializaci Všeobecné strojírenství a ročník/semestr 3/6:
Projektování ocelových konstrukcí, Hydromechanická zařízení, Tepelná zařízení, Základy energetických systémů, Základy vytápění, Základy alternativních zdrojů energií. Metoda konečných prvků 0, Základy konstrukce výrobní techniky, Tekutinové mechanizmy a pohony, Vybrané statě z mechaniky a pružnosti, Simulace mechanických soustav, Převody, Transportní technika, Dopravní technika, Numerické metody v letadlové a kosmické technice
Osnova
Literatura
Studijní literaturu doporučí ad hoc vedoucí projektu dle zadaného tématu.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 15.6.2024, 16:45 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)