česky  čs
english  en
Seminář z Mechaniky I. (2316007)
Departments:ústav mechaniky, biomech.a mechatr. (12105)
Abbreviation:Approved:04.12.2096
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:3Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Prohloubení látky z předmětu Mechanika I. Použití počítačů pro numerické řešení úloh.
Structure
Structure of tutorial
Nahrazení a rovnováha silových soustav. Rovnováha bodu a tělesa v rovině a v prostoru. Vnitřní statické účinky tělesa. Těžiště. Složení soustav těles. Analytické a grafické řešení rovnováhy soustav těles, prutové soustavy. Rovnováha tělesa a soustav těles s pasivními odpory. Mechanická práce, výkon, účinnost.Rovnovážná poloha a její stabilita. Statika vláken
Literarture
viz Mechanika I.A
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)