česky  čs
english  en
Technické materiály I (2321500)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:TMRISchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vyučující
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2019/2020
Osnova
• Úvodní přednáška
• Korozivzdorné oceli a slitiny
• Materiály na odlitky
• Plasty ve strojírenství
• Biomateriály
• Povlakování
• Slitiny neželezných kovů
• Zpevňovací mechanismy kovových materiálů v praxi
• Kompozity ve strojírenství
• Přednáška odborníka z praxe
• Nové druhy kovových materiálů
• Konstrukční keramika
• Technické materiály, tak, jak už je znáte
Osnova cvičení
• Označování ocelí
• Materiály na odlitky
• Plasty
• Povlakování
• Zpevňovací mechanismy kovových materiálů
• Kompozity
• Exkurze (biomateriály)
• Exkurze (tepelné zpracování)
• Exkurze (kompozity)
• Prezentace studentů
Literatura
[1] PTÁČEK, L. Nauka o materiálu II. Brno: CERM, c1999. ISBN 80-720-4130-4.
[2] JANOVEC, J., J. CEJP a J. STEIDL. Perspektivní materiály. Vyd. 3., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-04167-3.
[3] NĚMEC, Milan, Bohumír BEDNÁŘ a Barbora BRYKSÍ STUNOVÁ. Teorie slévání. 2. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-06026-1.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)