Perspektivní materiály (2321501)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:10.05.2012
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět charakterizuje jednotlivé skupiny nových konstrukčních materiálů. Vedle vývoje a fyzikální podstaty těchto materiálů jsou uvedeny nejpoužívanější typy nově vyvinutých materiálů, jejich základní charakteristiky a mechanické vlastnosti. Jsou prezentovány i jejich technologické možnosti, konstrukční použitelnost a způsoby jejich značení.Vyučující
Ing. Jakub Horváth Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Letní 2023/2024
Ing. Jakub Horváth Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Letní 2022/2023
Ing. Jakub Horváth Ph.D.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
Vývoj, výroba a trh nových materiálů
Moderní technologie hutnictví železa a oceli
Značení materiálů dle evropských norem
Moderní oceli masové spotřeby
Materiály pro automobilový průmysl
Vysokopevné a vysocelegované oceli, superslitiny
Lehké kovy a jejich slitiny
Materiály vyráběné práškovou metalurgií
Amorfní, nanokrystalické a mikrokrystalické kovové materiály
Keramické materiály
Polymerní materiály
Kompozity
Biomateriály, supravodivé materiály, superplastické materiály, materiály s tvarovou pamětí

Osnova cvičení
Stanovení ideální pevnosti
Moderní technologie hutnictví železa a oceli a Značení materiálů dle evropských norem
Moderní oceli hromadné spotřeby
Vysokopevné a vysokolegované oceli, superslitiny
Keramické materiály
Polymerní materiály
Povrchové úpravy a vrstvy

Literatura
Skriptum JANOVEC, Jiří, Jiří CEJP a Josef STEIDL. Perspektivní materiály. Vyd. 3. přeprac. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04167-3
Periodikum Advanced materials. Weinheim: Wiley-VCH, 1989-. ISSN 0935-9648 (print).
Požadavky

Písemná část zkoušky

- 30 minut
- musí být splněna minimálně na 50 %

Ústní část zkoušky

Po splnění písemné části zkoušky probíhá ústní zkouška.

data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 12.6.2024, 21:44 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)