česky  čs
english  en
Tepelné zpracování (2322041)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:18.04.2011
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Teoretické základy tepelného zpracování, základní postupy tepelného a chemicko-tepelného zpracování železných i neželezných kovů, exkurze zaměřená na danou tématiku.

Teacher's
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Martin Kuřík Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
• Úvod do tepelného zpracování
• Ohřev a ochlazování
• Deformace při tepelném zpracování, prostředí pro ohřev a ochlazování
• Austenitizace a austenitické přeměny
• Žíhání
• Kalení objemové
• Popouštění, povrchové kalení
• Chemicko-tepelné zpracování
• Exkurze
• Tepelné zpracování ocelí a litin
• Tepelné zpracování neželezných kovů
• Nekonvenční metody tepelného zpracování
• Hodnocení provedeného tepelného zpracování
Literarture
• SOBOTOVÁ, J. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. Dotisk 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-05550-2.
• MACEK, K. a P. ZUNA. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-010-2798-8 (dostupné i v elektronické podobě)
• PTÁČEK, L. Nauka o materiálu II. 2. opr. a rozš. vyd. Brno: CERM, 2002. ISBN 80-720-4248-3.
• KRAUS, V. Tepelné zpracování a slinování. 3. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013, 270 s. ISBN 978-80-261-0260-1.

Requirements
Požadavky na studenta: docházka na exkurzích a cvičeních
Ověření studijních výsledků: písemné, ústní
Keywords
Tepelné zpracování, austenitizace, žíhání, kalení, popouštění, chemicko-tepelné zpracování
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)