česky  čs
english  en
Perspektivní materiály ve strojírenství (2322042)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:30.05.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět perspektivní materiály uvádí přehled vybraných skupin nejnovějších konstrukčních materiálů. Je prezentován jejich vývoj a fyzikálně-mechanické vlastnosti těchto materiálů a uvedeny nejpoužívanější typy těchto materiálů. Doloženy jsou jejich základní charakteristiky včetně ekonomických úvah a světoví výrobci. Jsou prezentovány i jejich technologické možnosti, konstrukční použitelnost a způsoby jejich značení.
Vyučující
Ing. Jakub Horváth Ph.D.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Vysokopevnostní oceli na svařované konstrukce
2. Nové materiály v automobilovém průmyslu
3. Vývoj nových korozivzdorných ocelí a slitin Ni a Co
4. Nové žáropevné materiály pro nadkritické a superkritické elektrárny
5. Nové materiály v jaderné energetice
6. Vývoj v oblasti neželezných kovů
7. Nová keramika, plasty a kompozity
Osnova cvičení
Měření velikosti zrna, nárůst pevnostních a houževnatostních charakteristik jemnozrnných ocelí, označování a vlastnosti termomechanicky zpracovávaných vysokopevných ocelí, nové mechanické charakteristiky karosářských plechů, mechanizmy zpevňování nových Fe-Al (LIP) automobilových ocelí, fázová analýza duplexních korozivzdorných ocelí, růst žáropevnosti a korozivzdornosti nových Ni slitin, diagnostické metody hodnocení životnosti klasických elektráren, použití Small Punch Testů pro hodnocení spolehlivosti provozu elektrárny, vývoj zirkoniových materiálů na palivové články v jaderné energetice, vývoj materiálů na tlakové nádoby pro různé typy jaderných reaktorů, použití lithiem vytvrzovaných Al slitin , lomová mechanika kompozitních soustav.
Náhradní cvičení - exkurze
Literatura
[1] JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008
[2] MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006

Požadavky
Účast na cvičení 90 %,
Vypracování projektu : Rešerše nových materiálů pro téma diplomové práce.
Klíčová slova
Termomechanicky zpracovávané oceli, jemnozrnné vysokopevné oceli, oceli pro automobilový průmysl (TWIN, LIP), plechy Al a Mg slitin, normálová a plošná anizotropie, korozivzdorné duplexní oceli, žáropevné austenitické oceli, žáropevnost Ni slitin, zirkoniové slitiny, reaktorové materiály, diagnostika replikové metalografie, hodnocení SPT, diagnostika defektů v plastech.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)