česky  čs
english  en
Plazma a materiály (2322044)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:PLMSchválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Vyučující
doc. Ing. Ladislav Cvrček Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. RNDr. Petr Špatenka CSc.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Ladislav Cvrček Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. RNDr. Petr Špatenka CSc.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Ladislav Cvrček Ph.D.
Letní 2021/2022
prof. RNDr. Petr Špatenka CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
• Definice povrchu a jeho charakteristika (fyzikální základy, adsorpce, chemisorpce, geometrické vlastnosti)
• Mechanická úprava povrchu (broušení, leštění, tryskání: pískování, balotinování, Aero Lap, kartáčování)
• Chemická úprava povrchu (ultrazvukové praní, leptání, galvanika)
• Základy plazmových technologií (fyzika plazmatu) a jejich využití v materiálovém inženýrství
• Povlaky připravované metodami PVD a CVD
• Nástřiky (plazmatické, HVOF)
• Plazmová polymerizace a modifikace povrchu
• Mechanické vlastnosti (tloušťka, adheze, nanotvrdost, tribologie, drsnost)
• Chemické složení a morfologie (EDS, WDS, EBSD, XPS, SEM, TEM, XRD)
• Aplikace plazmových nástřiků
• Laserové aplikace
• Aplikace PVD a CVD vrstev (automobilový průmysl, lékařství, atd.)
• Modifikace povrchu (adheze, smáčivost)
Literatura
• M.A.Lieberman, A.J.Lichtenberg: Principles of Plasma Discharges and Materials Processing. John Wiley & Sons 1994
• Chiow San Wong, Rattachat Mongkolnavin, Elements of Plasma Technology, SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology, Springer, 2015, ISBN 9811001170.
• Riccardo d’Agostino, Pietro Favia, Yoshinobu Kawai,Hideo Ikegami, Noriyoshi Sato, and Farzaneh Arefi-Khonsari eds. : Advanced Plasma Technology. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2008
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)