česky  čs
english  en
Materiály a jejich mezní stavy (2322046)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:MMSSchválen:23.06.2022
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět perspektivní materiály charakterizuje jednotlivé skupiny nových konstrukčních materiálů. Vedle vývoje a fyzikální podstaty těchto materiálů jsou uvedeny nejpoužívanější typy nově vyvinutých materiálů, jejich základní charakteristiky a mechanické vlastnosti. Jsou prezentovány i jejich technologické možnosti, konstrukční použitelnost a způsoby jejich značení.

Osnova
• Vývoj, výroba a trh nových materiálů
• Moderní technologie hutnictví železa a oceli
• Značení materiálů dle evropských norem
• Moderní oceli hromadné spotřeby
• Vysokopevné a korozivzdorné oceli a slitiny Ni a Co
• Lehké kovy a jejich slitiny
• Materiály vyráběné práškovou metalurgií
• Amorfní, nanokrystalické a mikrokrystalické kovové materiály
• Perspektivní keramické materiály
• Nové typy polymerních materiálů
• Vývoj v oblasti kompozitních materiálů
• Biomateriály, supravodivé a superplastické materiály, materiály s tvarovou pamětí
• Povrchové vrstvy a úpravy
Literatura
• JANOVEC, J. a kol. Perspektivní materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008
• MACEK, K. a kol. Kovové materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006
• Aktuální ČSN EN normy značení ocelí (ČSN EN 10027-1, ČSN EN 10027-2), litin (ČSN EN 1560) a hliníkových slitin (ČSN EN 573-1, ČSN EN 573-2)
Požadavky
Požadavky na studenta: docházka na cvičení, vypracování protokolů ze cvičení.
Ověření studijních výsledků: písemné
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)