česky  čs
english  en
Technické materiály (2322053)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Materiály pro konkrétní použití ve vybraných oborech, žáruvzdorné a žárupevné materiály, vysokopevné materiály, nástrojové materiály, prášková metalurgie, technická keramika.
Osnova
1. Základní skupiny technických materiálů, jejich charakteristiky a vlastnosti
2. Vývoj, výroba a uplatnení na trhu
3. Moderní technologie hutnictví aplikované na výrobu technických materiálů
4. Žáruvzdorné a žárupevné materiály.
5. Vysokopevné materiály pro aplikaci v náročných konstrukcí
6. Vysokolegované ocele, superslitiny
7. Materiály s tvarovou pamětí
8. Nástrojové materiály
9. Prášková metalurgie a technická keramika.
10. Vybrané lehké kovy a jejich slitiny
11. Využití čistých kovů v praxi
12. Materiály pro dopravu, energetiku a elektrotechniku.
13. Biomateriály a materiály využívané v medicíne.
Osnova cvičení
Příklady technicko-ekonomických aspektů poruch součástí z různých druhů materiálu.

Literatura
[1] PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. a II. Brno: CERM, 1999
[2] MACEK. K. : Strojírenské materiály, Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003
[3] DILINGER J. a kol.: Moderní strojíenství pro školu a praxi, Praha: EUROPA-SOBOTÁLES, 2007
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)