Oborový projekt I (2322121)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:OPSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je určen pro studety 3. ročníku bakalářského studijního programu Teoretický základ strojního inženýrství. Zapisují si jej studenti, kteří budou bakalářskou práci obhajovat na Ústavu materiálového inženýrství.
Osnova
Student v prámci předmětu pod vedením vedoucího bakalářské práce provádí a vyhodnocuje experimenty, sepisuje svou závěrečnou práci. Výuka probíhá konzultačním způsobem.
Literatura
Literaturu doporučuje studentovi vedoucí bakalářské práce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 10:05 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)