česky  čs
english  en
Projekt tepelného zpracování (2323002)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:PTZApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:1P+1C+2L
Semestr:Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
• Tepelné vlastnosti kovů a slitin, teorie přenosu tepla a ochlazování, deformace při tepelném zpracování
• Teorie tepelného zpracování
• Chemicko-tepelné zpracování
• Tepelné zpracování neželezných kovů a nekonvenční metody tepelného zpracování
• Hodnocení kvality tepelně zpracovaných výrobků
• Vývojové tendence při konstrukci zařízení pro tepelné zpracování
Teacher's
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Elena Čižmárová Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Elena Čižmárová Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
• Tepelné vlastnosti kovů a slitin, teorie přenosu tepla a ochlazování, deformace při tepelném zpracování
• Teorie tepelného zpracování
• Chemicko-tepelné zpracování
• Tepelné zpracování neželezných kovů a nekonvenční metody tepelného zpracování
• Hodnocení kvality tepelně zpracovaných výrobků
• Vývojové tendence při konstrukci zařízení pro tepelné zpracování
Literarture
• KRAUS, V. Tepelné zpracování a slinování. 3. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013, 270 s. ISBN 978-80-261-0260-1.
• PILOUS, V. Tepelné zpracování kovových materiálů. Brno: TESYDO, 2015. ISBN 978-80-87102-11-4.
• JONŠTA, P., V. HRUBÝ a A. SILBERNAGEL. Praktická metalografie. Ostrava: Kovosil, 2008. ISBN 978-80-903694-3-6.

data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)