Materiály 21. století (2323014)
Departments:ústav materiálového inženýrství (12132)
Abbreviation:Approved:02.05.2017
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen na charakteristiku konstrukčních i funkčních materiálů, které se v současné době využívají v technické praxi. Pozornost je věnována technologickým způsobům výroby pokročilých materiálů, predikci i vlastnímu vyhodnocování jejich vlastností. Dále jsou rozebrány i vývojové trendy pro jednotlivé druhy materiálů.
Structure
1. Novodobá historie materiálů
2. Materiály s vnitřní pamětí
3. Vysokopevnostní oceli
4. Kompozitní materiály ? principy
5. Kompozity na bázi termoplastů ? výhody, trendy
6. Sendvičové struktury ? výhody
7. Biodegradovatelné materiály
8. Adheze - klíčový parametr kompozitů a sendvičů
9. Tenkovrstvé struktury
10. Funkční povrchy ? principy, aplikace
11. Nanomateriály ? principy
12. Nanokompozity
13. Nanostrukturované povrchy
Literarture
[1] EHRENSTEIN, G. W. Polymerní kompozitní materiály. V ČR 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. ISBN 978-80-86960-29-6.
[2] GRELLMANN, W. a S. SEIDLER. Polymer testing. Cincinnati, Ohio: Hanser, c2007. ISBN 15-699-0410-3.
[3] FIALA, J. a I. KRAUS. Povrchy a rozhraní. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, 299 s. ISBN 978-80-01-04248-9.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 22.7.2024, 13:05 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)