česky  čs
english  en
Projekt IV (2323015)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:PRO4Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+10C
Semestr:Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti ve skupinách zpracovávají zprávu na téma z oblasti materiálového inženýrství zadané vedoucím práce. Získávají tak hlubší odborné znalosti v zadané problematice i zkušenosti v oblasti týmové spolupráce. Jedná se o projektovou výuku, studenti se setkávají s vedoucím práce v rámci domluvených konzultací a při provádění experimentálních prací v laboratořích. V rámci každé pracovní skupiny je výsledkem společná závěrečná práce a její obhajoba před ostatními studenty.
Osnova
1.Hledání a prostudování další literatury týkající se zadání.
2.Navržení dalších postupů řešení.
3.Navazující experimenty.
4.Vypracování zprávy a prezentace.
Literatura
Dle dané problematiky. Její vyhledání je součástí zadání.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)