česky  čs
english  en
Oborový projekt – Nauka o materiálu (2323016)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:OPMMSchválen:22.06.2022
Platí do: ??Rozsah:0P+2C+0L
Semestr:Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti ve skupinách zpracovávají písemnou zprávu z oblasti hodnocení struktury a vlastností konkrétního materiálu, zpráva obsahuje teoretickou i praktickou část. Tímto způsobem si prohlubují své znalosti z Nauky o materiálu a získávají zkušenosti v oblasti týmové spolupráce. Jedná se o projektovou výuku, studenti se setkávají s vedoucím jejich práce v rámci domluvených konzultací a při provádění experimentálních prací v laboratořích. V rámci každé pracovní skupiny je výsledkem společná závěrečná práce a její obhajoba před ostatními studenty a vyučujícími.
Osnova
Dle instrukcí vyučujícího.
Literatura
Dle doporučení vedoucího
Požadavky
Odborná zpráva, prezentace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)