česky  čs
english  en
Projektování procesů tváření, slévání a svařování (2331029)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:05.12.1996
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Volba technologie výroby polotovaru. Výrobní postupy ve slévárně. Výkovky: přesnost, polotovary. Postupy, zařízení. Výlisky: lisovací technologie a nástroje, zařízení. Výlisky z plastů. Svarky: výrobní postupy, efektivnost.(Pro oborové studium Strojírenská technologie a pro oborové studium Výrobní a inovační inženýrství)
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)