česky  čs
english  en
Teorie a metodika slévání (2331053)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:05.12.1996
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:8Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vlastnosti roztavených slitin. Krystalizace slévárenských slitin. Objemové změny při chladnutí a tuhnutí a jejich důsledky. Zásady nálitkování. Řízené tuhnutí odlitků. Interakce kovu s formou. Vady vznikající při smršťování. Šedá litina. Tvárná litina. Temperovaná litina. Litina s červíkovitým grafitem. Litiny pro speciální užití. Metalurgie oceli. Slitiny hliníku, hořčíku a titanu. Slitiny mědi.
Osnova
Vlastnosti tekutých kovů.
Plyny a vměstky v kovech.
Reakce mezi kovem a formou.
Vznik lité truktury.
Stahování slitin.
Metody nálitkování odlitků.
Smršťování - vznik trhlin, prasklin, deformací a vnitřních pnutí.
Literatura
Němec,M.-Bednář,B.-Stunová,B.: Teorie slévání. Skriptum ČVUT
Plachý,J.-Němec,M.-Bednář.B.: Teorie slévání. Skriptum ČVUT
Požadavky
Technologie I
Klíčová slova
lití, odlitek, slévárenské procesy, metalurgie, tavení, tuhnutí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)