Technologičnost konstrukcí (2331055)
Departments:ústav strojírenské technologie (12133)
Abbreviation:Approved:02.10.1997
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:8Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Analýza konstrukce výrobků. Posuzování výrobků z hlediska funkce, materiálu, způsobu výroby a montáže, kvality, spolehlivosti, obsluhy a údržby. Ukazatelé technologičnosti. Volba materiálu s ohledem na technologii výroby. Volba polotovarů. Technologičnost odlitků, tvářených výrobků a polotovarů, výrobků z plastů, svařenců, výrobků práškové metalurgie, lepených a pájených dílů. Konstrukce součástí z hlediska ochrany proti korozi a opotřebení. Technologičnost obrábění a montáže. posuzování technologických variant výroby součástí. Volba optimálních technologií. (Není určeno pro oborové studium Strojírenská technologie a pro oborové studium Výrobní a inovační inženýrství)
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 21.9.2020, 22:37 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)