česky  čs
english  en
Teorie a metodika svařování (2331057)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:10.07.1997
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:7Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Struktura svarového spoje (teplotní pole, svarový kov, tepelně ovlivněná oblast), teplotní cyklus svařování. Svařitelnost ocelí (uhlíkový ekvivalent, použití ARA diagramu), typy trhlin ve svarových spojích a faktory ovlivňující tvorbu trhlin - uhlíkové oceli, nízkolegované oceli, jemnozrnné a termomechanicky zpracované oceli, vysokolegované korozivzdorné oceli. Svařování základních slitin neželezných kovů. Tepelné zpracování svarových spojů. Základy svařování plastů. Mechanizované procesy svařování a robotické svařování. Speciální metody svařování. Zdraví a bezpečnost při svařování.
Osnova
Literatura
Kuncipál, J a kolektiv: Teorie svařování, SNTL, Praha, 1986
Kolektiv autorů: Materiály a jejich svařitelnost, Zeross, Ostrava, 2000
Kolektiv autorů: Technologie svařování a zařízení, Zeross, Ostrava, 1999
Klíčová slova
Svařování, svařitelnost, tepelné zpracování, trhliny
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)