česky  čs
english  en
Speciální metody svařování (2331060)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:15.04.1999
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:10Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Rozdělení speciálních metod svařování a tepelného dělení, popis principu, aplikace a použití. Fyzikální způsoby svařování: laserové svařování, svařování elektronovým paprskem a plazmou. Speciální metody svařování v tuhém stavu: svařování třením, difůzí, výbuchem, ultrazvukem. Aluminotermické svařování. Přivařování svorníků. Metody spojování speciálních materiálů.
Osnova
Literatura
Kuncipál, J a kolektiv: Teorie svařování, SNTL, Praha, 1986
Dunovský, J.: Speciální technologie, ČVUT, Praha, 1991
Turňa, M.: Špeciálné metody zvárania, Alfa, Bratislava, 1990
Klíčová slova
Svařování, laser, elektronový svazek, plazma, speciální metody, tepelné dělení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)