česky  čs
english  en
Technologičnost konstrukcí (2331065)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:06.06.2002
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vztahy mezi konstrukcí, výrobní technikou a ekonomickými aspekty. Technologičnost konstrukce z hlediska lití, tváření, svařování, obrábění a montáže. Východiska při volbě materiálu a technologie. Konstrukční úpravy dílů s ohledem na jakost a výrobní možnosti. Využívání CNC techniky.
Vyučující
Ing. Bohumír Bednář CSc.
Zimní 2022/2023
Ing. Bohumír Bednář CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
Osnova cvičení
1. Zadání semestrálních prací - strojírenského výrobku s definovanou funkcí a jakostí.
2. Volba hodnotících kriterií a možných řešení.
3. Výběr několika řešení vyhovujících z hlediska funkce i výroby.
4. Přizpůsobení návrhu z hlediska pevnosti a tuhosti.
5. Výběr vhodných materiálů.
6. Propracování tvaru podle navržených výrobních postupů.
7. Vyhodnocení návrhů podle zvolených kriterií.
Literatura
1. Bednář, B. - Šanovec, J. - Čermák,J. - Michálek, L.: Technologičnost konstrukce I 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 146 s. ISBN 80-01-03268-X.
2. Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.:Technologičnost konstrukce.1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4.
3. Vrabec, M. - Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8
4. Bilík, O. - Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů.
5. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9
6. Jandečka K.- Česánek J.- Kožmín P. PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ - SKRIPTA PRO VÝUKU NC PROGRAMOVÁNÍ. ZČU PLZEŇ 2000, ISBN 80-7082-694-4.
7. Jandečka, K. Využití moderních CAD/CAM systémů při programování NC strojů. Skripta ZČU Plzeň, 1996.
8. Sova F. Automatizace výrobních procesů. Skripta VŠSE Plzeň Plzeň, 1986.
9. Sova F. Programování NC strojů, učební text postgraduálního kurzu. Plzeň, 1990
Klíčová slova
zásady konstrukce, slévání, tváření, svařování, programování CNC obráběcích strojů, technologičnost obrobků, CAD-CAM
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)