česky  čs
english  en
Technologičnost konstrukcí (2331075)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:TEKSchválen:01.07.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vztahy mezi konstrukcí, výrobní technikou a ekonomickými aspekty. Konstrukce výrobků z hlediska lití, tváření, svařování, obrábění a montáže. Východiska při volbě materiálu a technologie. Konstrukční úpravy dílů s ohledem na jakost a výrobní možnosti. Využívání CNC techniky.
Vyučující
Ing. Bohumír Bednář CSc.
Zimní 2019/2020
Osnova
Osnova cvičení
1. Zadání semestrálních prací.
2. Návrh hodnotících kriterií.
3. Návrh možných konstrukčích řešení.
4. Návrh vhodných výrobních řešení.
5. Návrh vhodných materiálů.
6. Výběr několika vhodných variant řešení.
7. Náčrty navrhovaných výrobků
8. Pevnostní propočty
9. Návrhy technologických postupů
10. Úpravy konstrukce s ohledem na výrobu
11. Konzultace
12. Hodnocení návrhů s ohledem na zvolená kriteria
13. Konzultace
14. Prezentace výsledků - optimálního návrhu
Literatura
1. Bednář, B. - Šanovec, J. - Čermák,J. - Michálek, L.: Technologičnost konstrukce I 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 146 s. ISBN 80-01-03268-X.
2. Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.:Technologičnost konstrukce.1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4.
3. Vrabec, M. - Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8
4. Bilík, O. - Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů.
5. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9
6. Jandečka K.- Česánek J.- Kožmín P. PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ - SKRIPTA PRO VÝUKU NC PROGRAMOVÁNÍ. ZČU PLZEŇ 2000, ISBN 80-7082-694-4.
7. Jandečka, K. Využití moderních CAD/CAM systémů při programování NC strojů. Skripta ZČU Plzeň, 1996.
8. Sova F. Automatizace výrobních procesů. Skripta VŠSE Plzeň Plzeň, 1986.
9. Sova F. Programování NC strojů, učební text postgraduálního kurzu. Plzeň, 1990
Požadavky
Klíčová slova
zásady konstrukce, slévání, tváření, svařování, programování CNC obráběcích strojů, technologičnost obrobků, CAD-CAM
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)