česky  čs
english  en
Projekt II. (2332114)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+5C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen na využívání počítačové podpory v oblasti výrobních technologií tváření, slévání a svařování.
Základní charakteristika softwarů FORGE, PAMSTAMP, QForm, Novacast, ProCAST, MagmaSoft a SYSWELD s prezentací vybraných ukázek.
Osnova
Možnosti využívání numerické simulace v oblasti tváření, slévání a svařování kovů.
Osnova cvičení
1. Základy konstrukce výkovků a odlitků
2. Úvod do simulace v oblasti slévárenství s využitím NovaCAST
3. Simulace tuhnutí ocelového odlitku a odlitku z litiny s kuličkovým grafitem
4. Simulace plnění formy a následného tuhnutí odlitku
5. Úvod do simulace zápustkového kování
6. Základní možnosti softwarů QForm a FORGE v oblasti kování
7. Návrh technologického postupu, vytvoření modelu výkovku - simulace
8. Simulace - možnost změny parametrů
9. Prezentace využití softwaru Magmasoft ve slévárenství
10. Prezentace využití softwaru Procast ve slévárenství
11. Prezentace softwaru SYSWELD v oblasti svařování
12. Prezentace softwarů FORGE a PAMSTAMP v oblasti tváření kovů
13. Vyhodnocení simulace, porovnání jednotlivých softwarů
Literatura
1. Návod k práci se simulačním softwarem NovaFlow&Solid ; Návod k práci se simulačním softwarem FormFEM
2. Herman a kol. Počítačové simulace ve slévárenství, ČVUT, 2001
Požadavky
Ukončené vysokoškolské bakalářské vzdělání technického směru.


Požadavky na ZS 2017/18
Docházka 100% (do doby schválení vykonané práce)

Harmonogram a kontrolní dny dle harmonogramu v zadání na
http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C32114
Odevzdání zpráv dle zadání a požadavků na http://u12133.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C32114

Důležité termíny:
Nejzazší termín odevzdání první verze zprávy je do 23:59:59 dne 10.1.2018.
Výsledky zhodnocení zprávy budou sděleny nejpozději do 20.1.2018.
Nejzazší termín odevzdání oprav je do 23:59:59 dne 30.1.2018Požadavky na ZS 2014/15
Docházka 100% (do doby schválení vykonané práce)
Odevzdání zpráv dle požadavků na http://u12133.fsid.cvut.cz/podklady/PR2/Kriteria%20hodnoceni%20Projekt%202.pdf

Důležité termíny:
Nejzašší termín odevzdání první verze zprávy je do 11.12.2014
Opravy nejpozději zaslat do 9.1.2015 23:59.
Klíčová slova
simulace plnění formy simulace tuhnutí odlitku počítačová podpora technologie simulace zápustkového kování simulace svařování a tepelného zpracování technologický postup kování okrajové a počáteční podmínky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)