česky  čs
english  en
Technická normalizace (2335006)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:27.03.2012
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Z,LKredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Praktické uplatnění normativních dokumentů v návrhu a vývoji produktů; tvorba normativních dokumentů na úrovni podnikové, celostátní, evropské a mezinárodní. Cesty možné účasti na tvorbě normativních dokumentů. Problematika předmětných technických norem (závity, spojovací součásti atd.); rozměrové a geometrické specifikace produktů a jejich ověřování (od výkresu k měření, kontrole a zkoušení); normy činností jako systémy managementu kvality, environmentální systémy, analýza rizika; harmonizace normativních dokumentů v rámci EU s následným prohlášením o shodě produktu a označení CE. Aplikace normativních dokumentů v semestrálních a diplomových pracích. Cesty k udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti. Technické normy konstrukčních a nástrojových materiálů. Nanotechnologie.
Vyučující
doc. Ing. Jaroslav Skopal CSc.
Zimní 2017/2018
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)