česky  čs
english  en
Kování a tepelné zpracování (2336016)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:KTZSchválen:16.03.2016
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Osnova
1. Bezpečnost práce, strojírenské materiály a jejich značení (oceli, litiny, neželezné kovy), mechanické a technologické vlastnosti.
2. Teploty ohřevu, alotropické modifikace čistého železa, austenitizace, austenitizační diagramy.
3. Binární diagram železo ? uhlík. strukturní fáze oceli, krystalizace ocelí (podeutektoidní, eutektoidní, nadeutektoidní).
4. Kalení, popouštění. Vliv legujících prvků na prokalitelnost. Jomminiho čelní zkouška prokalitelnosti.
5. Diagram IRA, ARA, cementování, nitridování.
6. Druhy žíhání, diagram Fe-Fe3C, oblasti tepelného zpracování.
7. Zkoušky tvařitelnosti, závěrečný test.
Osnova cvičení
1. Seznámení s pracovištěm, základní kovářské techniky volného kování (prodlužování, pěchování, osazování, probíjení).
2. Ruční kování (volné).
3. Strojní kování (volné - zápustkové).
4. Zdokonalování zručnosti volného kování.
5. Dle dovedností každého studenta volba a příprava materiálu na zhotovení vlastního výrobku.
6. Seznámení se s problematikou kovářského svařování.
7. Způsoby kontroly hotových výkovků.
8. Práce na vlastním výrobku.
9. Práce na vlastním výrobku.
10. Práce na vlastním výrobku.
11. Práce na vlastním výrobku.
12. Práce na vlastním výrobku.
13. Zhodnocení samostatných prací, vyhodnocení závěrečného testu, udělení zápočtu, popřípadě předání osvědčení.
Literatura
Kovové materiály 1 (Struktury kovových materiálů) - Václav Machek; CVUT Praha (2013)
Klíčová slova
Volné kování, zápustkové kování, tepelné zpracování ocelí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)