česky  čs
english  en
Inovační inženýrství (2341031)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:02.10.1997
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá teorií inovací a jejich fungováním a řízením v podniku. Shrnuje metody podpory tvůrčí práce při technických inovacích, včetně ochrany průmyslového vlastnictví.
Osnova
1. Teorie inovace - základní pojmy, životní cyklus výrobků, technické inovace.
2. Výrobní systém a jeho inovace, inovační řády. Inovační cyklus, modelování inovačního cyklu.
3. Řízení technických inovací v podniku - hlavní faktory.
4. Tvůrčí práce - etapy řešení problémů, metodické principy, myšlenkové procesy.
5. Metody podpory tvůrčí práce - přehled, podstata a cíle metod.
6. Morfologická metoda, metodika TRIZ, metody diskuse a odloženého hodnocení (brainstorming).
7. Hlavní znalostní nástroje inovačního inženýrství - metody a jejich využití (hodnotová analýza, benchmarking, metoda QFD).
8. Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví. Instituce a organizace ochrany průmyslového vlastnictví.
9. Základní legislativní formy ochrany práv průmyslového vlastnictví - patenty, užitné vzory, průmyslové vzory - charakteristiky, význam, využití.
10. Základní legislativní formy ochrany práv průmyslového vlastnictví - ochranné známky, označení původu - charakteristiky, význam, využití.
11. Postupy při zakládání právní ochrany průmyslového vlastnictví. Ochrana práv průmyslového vlastnictví v zahraničí.
12. Malé a střední podniky jako základ inovačního podnikání. Inovační podnik. Inovační podnikání a jeho hlavní principy.
13. Podpora inovačního podnikání, technicko-organizační formy podpory. Podnikatelský plán. Financování podnikatelského záměru.
Osnova cvičení
Analýza vybrané technické inovace (individuální semestrální projekt).
Literatura
- Haninger, M.: Inovační inženýrství - nepublikované podklady přednášek.
- Švejda, P. a kol.: Základy inovačního podnikání. Asociace inovačního podnikání, Praha 2002. ISBN 80-903153-1-3
- Beneš, P.; Valášek M. : Metody tvůrčí práce. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997. ISBN 80-01-01332-4
Klíčová slova
inovace, technická inovace, ochrana průmyslového vlastnictví, malé a střední podniky, inovační podnikání
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)