česky  čs
english  en
Konstrukce a výroba forem a nástrojů (2341043)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:02.10.2018
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět shrnuje technologičnost současného konstrukčního řešení forem na zpracování plastů s ohledem na nejnovější technologické možnosti jejich efektivní výroby.
Vyučující
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Členění forem na zpracování plastů (Nástroje pro lisování, kování a tvarování plastů – charakteristika a návrh.). Strojní zařízení pro jejich využití.
2. Formy pro vstřikování plastů – konstrukce, návrh, verifikace návrhu pomocí simulačního software, normálie, tepelné zpracování.
3. Formy pro lisování elastomerů – konstrukce, návrh, verifikace návrhu pomocí simulačního software
4. Návrh výroby dutin forem, využívané technologie obrábění jejich tvarů.
5. Zásady využití technologie frézování ve 3D a v 5D.
6. Strategie vedení nástroje při výrobě složitých dutin forem s ohledem na integritu obrobeného povrchu a jejího vlivu na kvalitu a životnost formy.
7. Nástroje pro frézování dutin v používaných materiálech forem pro plasty. Řezné materiály a řezná geometrie fréz.
8. EDM technologie pro vytváření dutin. Otázky EDM obrábění a tvrdého obrábění s využitím supertvrdých řezných materiálů. Volba materiálu nástrojové elektrody. Technologické charakteristiky zdrojů pro EDM. Používaná dielektrika.
9. CNC řízení jako rozhodující faktor produktivity a přesnosti metod EDM, Programování EDM hlubiček. CAM systémy, druhy přenosy dat pro generování NC programu.
10. EDM řezání a vrtání. Materiály a konstrukce elektrod.
11. Technologie strukturování povrchů
12. Technologie hrubování tvarů dutin forem. Obrábění rohů,
13. Technologie obrábění na čisto tvarů dutin forem. Obrábění žeber. Technologičnost konstrukce forem.
Osnova cvičení
1. Úvod.
2. Postupy pro 3D obrábění. Hrubování.
3. Dokončování strategie.
4. Import modelu a jeho úprava. Definice řezných nástrojů a zadání jejich řezných podmínek.
5. Dokončování s použitím hranic a obrazců.
6. Postupy pro 4D obrábění. Hrubování, dokončování.
7. Zápočet.
Literatura
VRABEC, Martin: Metodika programování obráběcích strojů s číslicovým řízením. UJEP Ústí nad Labem 2012. ISBN978-80-7414-499-8.
MÁDL, Jan; VRABEC, Martin: Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění. Univerzita J.E..Purkyně, ÚTŘV Ústí nad Labem 2006 ISBN 80-7044-757-5
PENTA News: Dostupný z WWW: http://www.penta-edm.cz/prihlaseni-k-odberu-penta-news/
ŘASA, Jaroslav, KEREČANINOVÁ, Zuzana. Nekonvenční metody obrábění. MM Průmyslové spektrum [online]. 2007, č. 7 [cit. 2009-01-26]. Dostupný z WWW: . ISSN 1212-2572.
Zeman, Lubomír: Vstřikování plastů, BEN – Technická literatura, 2009, 247 s. ISBN 978-80-7300-2.
ZEMAN, Pavel, ŠAFEK, Jiří, VANĚČEK, David. Technologie HSC: Velké ekonomické i ekologické přínosy. Technik : Technické a technologické novinky pro výzkum, výrobu a trh [online]. 2002 [cit. 2009-02-28]. Dostupný z WWW: .
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)