česky  čs
english  en
Projektování výrobních procesů (2341057)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:PVPSchválen:06.06.2002
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+1L
Semestr:LKredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět, obsah, rozdělení a úkoly Projektování výrobních procesů. Etapy technologického projektování výroby. Koncentrace operací. Volba polotovaru. Řezné a nástřihové plány. Využití materiálu. Náklady. Přídavky. Základny. Faktory přesnosti výroby. Volba výrobního zařízení a nářadí z technického a ekonomického hlediska. Metody hodnocení variant technologických postupů. Využití RA. Rozbory součástkové základny. Třídění a třídníky. Využití PC. TPV pomocí PC. Systém ASEPO a ORTIM. Typová a skupinová technologie.Podmínky volby NC strojů. Optimální výrobnost. Optimální technologie výroby významných součástkových souborů.
Osnova
1. Etapy a fáze technologického projektování. Operace jednoduché a složené. Stupeň koncentrace. Význam ukazatelů a třídění spotřeby času.
2. Tvorba a definice výrobních úkolů, nastavení vstupních parametrů (co vyrábět, v jakém množství, v jakém čase). Rozbor součástkové základny. Modul 1
3. Volba polotovaru pro výrobu součástí. Metody výroby. Spotřeba materiálu a jeho využití. Řezné a nástřihové plány. Náklady.
4. Druhy základen. Technologická základna. Přepočet rozměrových řetězců.
5. Přesnost výroby. Stanovení tolerancí a chyb. Pravděpodobnost dodržení rozměrů. Modul 3
6. Volba kusovníků, strojů, zařízení, nástrojů a nářadí z technického a ekonomického hlediska. Modul 3
7. Hodnocení variant technologického postupu. Respektování časové struktury a nákladů. Využití RA.
8. Kritická dávka, její stanovení pomocí Modulu 5.
9. Využití PC při automatickém sestavování technologických postupů. Systém ASEPO a SYSKLASS.
10. Aplikace systému ASEPO na konkrétních případech.
11. Technologické charakteristiky. Typová a skupinová technologie. Komplexní technologická standardizace. Standardní technologická místa. Podmínky pro NC stroje.
12. Optimální technologie výroby nejvýznamnějších součástkových souborů (součásti typu hřídelů, ozubená kola).
13. Využití technologií v interních montážích.
Osnova cvičení
1. Zadání souboru součástí, vstupních dat. Rozbor technologičnosti konstrukce. Modul 1
2. Návrh optimální technologie výroby pro zadaný soubor součástí.
3. Návrh polotovaru, jeho výroby, určení přídavků na obrábění, normy spotřeby materiálu a stupně využití materiálu s využitím Modulu 3.
4. Návrh počtu a pořadí technologických i kontrolních operací.
5. Návrh druhu a velikosti strojů a zařízení pro výrobu.
6. Návrh nářadí (normální a speciální).
7. Technologické a technicko-ekonomické podmínky jednotlivých operací a úseků (spotřeba času, strojní časy a časy práce, časy jednotkové a dávkové).
Literatura
- Zelenka,A.-Preclík,V.- Haninger,M.: Projektování procesů obrábění a montáží, skripta FS, ČVUT 1999
- Preclík,V.: Průmyslová logistika, monografie, Nakladatelství ČVUT 2006
- Zelenka,A.-Preclík,V.- Haninger,M.: Projektování výrobních procesů, skripta FS , Vydavatelství ČVUT 1992
- Podklady firem ASEPO a ORTIM
Požadavky
Znalost základů technologie obrábění, montáže a výroby polotovarů pro strojírenské součásti, znalost základů vypracování konstrukční a technologické dokumentace. Vypracování semestrální práce.
Klíčová slova
podpora výrobního procesu, technologické postupy, přesnost výroby, volba polotovaru, obrábění součástkových souborů, montáž, ASEPO, ORTIM
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)