česky  čs
english  en
Simulace výrobních procesů (2341065)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:06.01.2017
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Automatizace a robotizace základních technologických procesů - slévárenských, svařovacích, tvářecích, obráběcích, povrchových úprav a měřicích. Zařízení a vybavení pracovišť potřebné k automatizaci. Navrhování a programování robotických pracovišť a automatizovaných výrobních linek. Možnosti využití počítačové podpory, monitorování a řízení výrobních procesů.
Vyučující
doc. Ing. Ladislav Kolařík Ph.D.
Letní 2017/2018
Ing. Jiří Kyncl
Letní 2017/2018
Osnova
1. Výrobní technologie vhodné pro automatizaci a robotizaci ? slévání, tváření - rozdělení a stručný popis
2. Výrobní technologie vhodné pro automatizaci a robotizaci ? svařování, povrch. úpravy - rozdělení a popis
3. Návrh automatizace a robotizace výrobních technologií ? základní charakteristiky robotických systémů, periferní zařízení, možnosti použití, způsoby řízení a programování
4. Zásady přípravy výroby pro automatické výrobní linky, navrhování přípravků
5. Senzorické systémy využitelné pro technologické aplikace a monitorování procesu výroby
6. Využití počítačové podpory v oblasti tváření ? numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
7. Využití počítačové podpory v oblasti slévání ? numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
8. Využití počítačové podpory v oblasti svařování ? numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsl.
9. Kontrola kvality ? rozdělení a možnosti využití metod NDT, automat. kontrolní linky pro povrch. a vnitřní vady
10. CAM a jeho úloha v PLM, trendy strojního programování v rámci strategie Průmysl 4.0
11. Využití počítačové podpory v oblasti obrábění - volba technologie a technologických podmínek, numerické simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
12. Kontrola kvality v oblasti geometrických specifikací produktu ? moderní prostředky metrologie, přístupy in-line a in-proces metrologie
13. Využití počítačové podpory v oblasti měření - simulace kontroly kvality s využitím CMM
Osnova cvičení
1. Výrobní technologie vhodné pro automatizaci a robotizaci ? slévání, tváření - rozdělení a stručný popis
2. Výrobní technologie vhodné pro automatizaci a robotizaci ? svařování, povrch. úpravy - rozdělení a popis
3. Návrh automatizace a robotizace výrobních technologií ? základní charakteristiky robotických systémů, periferní zařízení, možnosti použití, způsoby řízení a programování
4. Zásady přípravy výroby pro automatické výrobní linky, navrhování přípravků
5. Senzorické systémy využitelné pro technologické aplikace a monitorování procesu výroby
6. Využití počítačové podpory v oblasti tváření ? numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
7. Využití počítačové podpory v oblasti slévání ? numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
8. Využití počítačové podpory v oblasti svařování ? numer. simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsl.
9. Kontrola kvality ? rozdělení a možnosti využití metod NDT, automat. kontrolní linky pro povrch. a vnitřní vady
10. CAM a jeho úloha v PLM, trendy strojního programování v rámci strategie Průmysl 4.0
11. Využití počítačové podpory v oblasti obrábění - volba technologie a technologických podmínek, numerické simulace, typy SW, způsoby použití, verifikace výsledků
12. Kontrola kvality v oblasti geometrických specifikací produktu ? moderní prostředky metrologie, přístupy in-line a in-proces metrologie
13. Využití počítačové podpory v oblasti měření - simulace kontroly kvality s využitím CMM
Literatura
Appleton, E., Williams, D.J.: Industrial Robot Applications, Halsted press, 2011
Vrabec, M. ? Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha : ČVUT, 2004. 92 str.ISBN 80-01-03045-8

Groover, M.P.: Fundamentals of Modern Manufacturing ? Materials, Processes, and Systems, 4. edition, Wiley,2007, ISBN 978-0470-467008
Groover, M. P., Weiss, M., Nagel, R. N. and Odrey, N. G., "Industrial Robotics: Technology, Programming and Applications", McGraw-Hill, Inc., New York, NY, 546 pp.,1986., with Morris, 1998

Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)