česky  čs
english  en
Programování obrábění na CNC strojích (2341066)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:Approved:14.03.2012
Valid until: ??Range:2P+3C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Zpracování modelů pro odlévání, resp. modelů dutin zápůstek do formy NC programů pro CNC řízenou frézku. Využití CAM systémů. Optimalizace drah nástrojů s ohledem na čas cyklu a dosaženou kvalitu obrobené plochy.
Teacher's
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Letní 2018/2019
Ing. Pavel Novák Ph.D.
Letní 2017/2018
Ing. Jan Tomíček Ph.D.
Letní 2017/2018
Structure
1. Úvod do 3D obrábění.
2. Postupy 3D obrábění.
3. Problematika importu modelů. Úprava modelů. Definice obráběcího nástroje a řezných podmínek pro nástroj.
4. Hranice a obrazce. Jejich význam a použití.
5. Pracovní roviny. Volba pracovních rovin a jejich význam. Obrábění ve 4D.
6. Správná volba technologie.
7. Volba technologických podmínek.
8. Simulace a verifikace.
9. Tvorba výstupů v CAMu.
10. Postprocesing a postprocesory.
11. NC kód a jeho úpravy, ověření NC kódu.
12. CAM a jeho zapojení do PLM.
13. Vývojové trendy strojního programování.
Structure of tutorial
1. Úvod.
2. Postupy pro 3D obrábění. Hrubování.
3. Dokončování strategie.
4. Import modelu a jeho úprava. Definice řezných nástrojů a zadání jejich řezných podmínek.
5. Dokončování s použitím hranic a obrazců.
6. Postupy pro 4D obrábění. Hrubování, dokončování.
7. Práce na semestrální úloze.
8. Práce na semestrální úloze.
9. Práce na semestrální úloze.
10. Práce na semestrální úloze.
11. Práce na semestrální úloze.
12. Práce na semestrální úloze.
13. Zápočet.
Literarture
- Vrabec, M. - Mádl,J.: NC programování v obrábění. Praha ČVUT, 2004. 92 str. ISBN 80-01-03045-8
Vrabec M: Metodika programování obráběcích strojů s číslicovým řízením. UJEP Ústí nad Labem 2012. ISBN978-80-7414-499-8.
Marek, J. et al.: Design of CNC Machine Tools. MM publishing 2015 ISBN 978-80-260-8637-6
Requirements
Znalost technologií obrábění.
Keywords
CNC, NC programování, CAM, PowerMill
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)