Nekonvenční technologie obrábění (2341082)
Katedra:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Zkratka:Schválen:30.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Metody obrábění, které využívají pro úběr materiálu netradičních fyzikálních, fyzikálně - chemických principů. Teoretická podstata, produktivita, dosahované kvalitativní parametry, integrita povrchu a technologické možnosti. Aplikace především elektroerozivním obráběním, elektrochemickým obráběním, paprskové technologie - obrábění laserem, svazkem elektronů, plazmy a vysokotlakým vodním paprskem. Speciální abrazivní metody obrábění - využití ultrazvuku. Ekologické aspekty těchto metod.
Osnova
1. Základní charakteristiky NMO.
2. Elektrotepelný princip úběru - elektroerozivní obrábění (EDM - Electro discharge machining) I.
3. Elektrotepelný princip - elektroerozivní obrábění II.
4. Elektrotepelný princip - elektroerozivní obrábění III.
5. Elektrotepelný princip - elektroerozivní obrábění IV: (WEDM - Wire electro discharge machining) - elektroerozivní drátové řezání.
6. Elektrotepelné principy - obrábění paprskovými metodami I : (LBM - Laser beam machining) - obrábění paprskem laseru.
7. Elektrotepelné principy - obrábění paprskovými metodami II - obrábění paprskem elektronů, iontů a svazkem plazmy.
8. Elektrochemický princip - elektrochemické obrábění (ECM - Electro chemical machining) I.
9. Elektrochemický princip - elektrochemické obrábění II.
10. Elektrochemický princip - elektrochemické obrábění III.
11. Metody obrábění využívající chemických principů.
12. Nekonvenční metody abrazivního způsobu obrábění - obrábění ultrazvukem.
13. Nekonvenční metody abrazivního způsobu obrábění - obrábění vysokotlakým vodním paprskem.
Osnova cvičení
1. Úvodní cvičení, organizační zajištění výuky.
2. Aplikace EDM hloubení a drátového řezání.
3. Exkurze I - EDM aplikace v nástrojárnách a průmyslovém využití.
4. Exkurze II - LBM aplikace, laserové řezání, popis. Předvedení základních technologických aplikací.
5. Aplikace technologií LBM, PBM a porovnání s technologií WJM (řezáním vysokotlakým vodním paprskem).
6. Vyhodnocení semestrálních prací, zápočet.
Literatura
- Barcal J.: Nekonvenční metody obrábění. Vydavatelství ČVUT, skripta ČVUT, Praha 1989
Požadavky
Znalosti základů chemie a fyziky.
Klíčová slova
obrábění, elektroeroze, lasery, elektrolýza, plazma, ultrazvuk, integrita povrchu, vysokotlaký vodní paprsek
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 24.7.2024, 17:22 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)