česky  čs
english  en
Diplomový projekt (2343000)
Departments:ústav obrábění, proj. a metrologie (12134)
Abbreviation:DPROApproved:18.03.2019
Valid until: ??Range:0P+10C
Semestr:Credits:20
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Zdroje informací v oboru. Databáze a firemní literatura. Normalizace. Rešeršní činnost. Novinky z oboru strojírenské technologie. Zásady výzkumné práce a práce v laboratořích. Zásady bezpečnosti práce při práci na technologických zařízeních. Práce na specializovaném úkolu se vztahem k zaměření závěrečné práce.
Structure
Structure of tutorial
1. Informace o nových trendech v oborech strojírenské technologie.
2. Informace o nových trendech v oborech strojírenské technologie.
3. Informace o nových trendech v oborech strojírenské technologie.
4. Databáze a rešerše literatury.
5. Databáze a rešerše literatury.
6. Technická normalizace.
7. Ochrana průmyslového vlastnictví.
8. Zásady psaní závěrečné práce.
9. Tvůrčí práce.
10. Tvůrčí práce.
11. Tvůrčí práce.
12. Kolokvium DP.
13. Kolokvium DP.
Literarture
ČSN ISO 690
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)